Κωνσταντινούπολη

Κωνσταντινούπολη

Η Κωνσταντινούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Τουρκίας, αποτελώντας ταυτόχρονα κύριο πολιτισμικό, οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Επίσης αποτελεί μια από τις πολυπληθέστερες πόλεις του κόσμου καθώς ο πληθυσμός της αγγίζει τα 12 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι κτισμένη στις δύο πλευρές του Κερατίου Κόλπου, αποτελώντας κατά αυτό τον τρόπο τη μοναδική πόλη στον κόσμο που εκτείνεται σε δύο ηπείρους, την Ευρώπη & την Ασία. Στο παρελθόν υπήρξε πρωτεύουσα τριών διαδοχικών αυτοκρατοριών (της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής) με αποτέλεσμα την ανάδειξη πολιτισμών οι οποίοι συνυπάρχουν αρμονικά έως και σήμερα.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.