Ασφάλεια Interamerican Travel Assistance Basic

Travel Assistance Basic

Η ασφάλεια Travel Assistance Basic περιλαμβάνετε σε όλα τα αεροπορικά ατομικά μας πακέτα, σε κάθε περίπτωση μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση στην ασφάλεια Travel Assistance Extra με χρέωση 12€/άτομο.

 

Κατηγορία Παροχή Όρια
Ασφάλιση Υγείας & Ζωής 1.Ιατρικές συμβουλές όλο το 24ωρο από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων Απεριόριστο
2.Κάλυψη ιατρικών επισκέψεων και αγορά φαρμάκων με ιατρική συνταγή € 500
3. Υγειονομική μεταφορά και αερομcεταφορά του ασφαλισμένου σε κατάλληλο Νοσοκομείο Απεριόριστο
4.Κάλυψη εξόδων για Νοσοκομειακή περίθαλψη για περιστατικό εκτός Ελλάδος € 6.000
5.Επαναπατρισμός του ασφαλισμένου στον τόπο κατοικίας εφ όσον απαιτούνται υγειονομικές συνθήκες Απεριόριστο
6.Επαναπατρισμός συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του παθόντος ασφαλισμένου Απεριόριστο
7.Κάλυψη για μόνιμη ανικανότητα – ολική ή μερική – λόγω ατυχήματος € 6.000
8.Κάλυψη εξόδων για μεταφορά σωρού € 3.500
9.Αποζημίωση για το θάνατο του ασφαλισμένου από ατύχημα € 10.000
Καλύψεις Κλοπής, Ζημιών & Ευθυνών 10.Αποζημίωση για την απώλεια ή κλοπή αποσκευής € 300
Ακύρωση & Καθυστέρηση Ταξιδιού 11.Επιστροφή των εξόδων που καταβλήθηκαν για προγραμματισμένο ταξίδι εξαιτίας ακύρωσης του για αιφνίδιο σημαντικό λόγο υγείας του ασφαλισμένου ή στενού συγγενούς € 500